ආනයනික කිරිපිටි අද (11) සිට වෙළෙඳපොළට නිකුත් කෙරෙන බව කිරිපිටි ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සාමාජික ලක්ෂ්මන් වීරසූරිය මහතා පවසයි.

ඔහු පැවසුවේ, කිලෝග්‍රෑමයක සහ ග්‍රෑම් 400 පැකට්ටු අද සිට වෙළෙඳපොළට නිකුත් කරන බවය.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *