සෑම දෙමාපියෙකුම තම දරුවන්ගේ අනාගත සිහින සැබෑ කිරීම සඳහා බොහෝ කැපකිරීම් සිදුකරයි. ඒ
කැපකිරීම් තවදුරටත් අර්ථවත් කරමින්, තම සන්නාම පොරොන්දුව ඔස්සේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට
සවිමත් අත්වැලක් සැපයීම සඳහා යුනියන් ඇෂුවරන්ස් සමාගම Sisumaga+ සැලසුම හඳුන්වා දී තිබේ.
Sisumaga+ යනු රැකවරණය පදනම් කරගත් සුවිශේෂී අධ්‍යාපන සැලසුමකි. එය දෙමාපියන්ට තම
දරුවන්ගේ උසස් අධ්‍යාපන වියදම් මැනැවින් කළමනාකරණය කරගැනීමට උපකාරී වෙයි. අරමුදලේ
ශේෂය අනුව යුනියන් ඇෂුවරන්ස් මගින් ගෙවනු ලබන ලාභාංශ නිසා අරමුදල ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන
අතර, කල්පිරීමේදී ඊට 15% ක ‘ලෝයල්ටි බෝනස්’ දීමනාවක්ද හිමි වේ. ඒ අනුව Sisumaga+ යනු, තමන්ට
කැමති පරිදි සැලසුම් කරගත හැකි අගනා අධ්‍යාපන අරමුදලක් ලෙස හැඳින්විය හැක.


හුදෙක් අධ්‍යාපන සැලසුමක සීමාවෙන් ඔබ්බට ගොස් Sisumaga+ දරුවන්ට සුවිශේෂී රැකවරණයක්ද
ලබාදෙයි. රක්ෂණ හිමියාගේ (දරුවාගේ මව හෝ පියා) හදිසි අභාවයකදී දරුවාගේ අධ්‍යාපනය
වෙනුවෙන් එකවර වන්දි මුදලක් හිමිවන අතර, වාරික ගෙවමින් කල්පිරෙනතුරු සැලසුම පවත්වා ගැනීමටද
යුනියන් ඇෂුවරන්ස් සමාගම කටයුතු කරයි. එමෙන්ම එවැනි අවාසනාවන්ත සිදුවීමකදී දරුවාගේ අධ්‍යාපන
වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා මාසිකව අධ්‍යාපන දීමනාවක්ද හිමිවනු ඇත.


ශ්‍රී ලංකාවේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන රක්ෂණ සමාගම වන යුනියන් ඇෂුවරන්ස් වෙතින් තම දරුවන්ට
මෙවැනි රැකවරණයක් හිමිවීම, දෙමාපියන්ට ඉමහත් සැහැල්ලුවක් වනු නොඅනුමාන ය. 1330 අංකයෙන්
පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය ඇමතීමෙන් හෝ,https://unionassurance.com/sisumaga/ වෙත පිවිසීමෙන් Sisumaga+ ඇතුළුව යුනියන් ඇෂුවරන්ස්සමාගමේ සේවාවන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගත හැකි වේ.


ඔක්තෝබර් මාසය ආරම්භ වන්නේ ලෝක ළමා දිනය සමගින්, දරුවන්ගේ යහපත පිළිබඳව මුළුමහත්
ලෝකයේම අවධානය යොමු කරවමිනි. Sisumaga+ සමගින් දරුවන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීමට
කැපවන දෙමාපියන් සියලුම දෙනාට යුනියන් ඇෂුවරන්ස් සමාගම සිය ආචාරය පුදකර සිටී.


ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ලැයිස්තුගත සමූහ ව්‍යාපාරය වන ජෝන් කීල්ස් සමූහයේ සාමාජිකයෙකු සහ,
මෙරට වැඩිම සම්මාන ගණනකින් පිදුම් ලැබූ රක්ෂණ සමාගම් අතරින් එකක් වන යුනියන් ඇෂුවරන්ස්
සමාගම, 2021 ජූනි මාසය වන විට රු. බිලියන 16.6 ක වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණයක්, රු. බිලියන 45.3
ක ක ජීවිත රක්ෂණ අරමුදලක් සහ 300% ක ප්‍රාග්ධන සප්‍රමාණතා අනුපාතයක් (Capital Adequacy
Ratio – CAR) වාර්තා කරගෙන ඇත. ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට තම සිහින හඹා යාමට අත්වැලක් වෙමින් එම
සමාගම, අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, ආයෝජන, රැකවරණය සහ විශ්‍රාම ජීවිතය යන විවිධ අංශ ආවරණය
වන පරිදි රක්ෂණ විසඳුම් රාශියක් හඳුන්වා දී තිබේ. දිවයින පුරා විසිරුණු ශාඛා 76 ක් සහ 3,000 කට
අධික කාර්ය මණ්ඩලයක් සමගින් යුනියන් ඇෂුවරන්ස් සමාගම මෙරට රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ
පරිවර්තනයන්ට සාර්ථක ලෙස මුහුණ දෙමින්, මානව සම්පත්, සේවාවන් හා ක්‍රියාවලි වැඩිදියුණු කිරීම
සඳහා දිගින් දිගටම ආයෝජනයන් සිදුකරමින් සිටී.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *