අද (12) දිනයෙත් සවස 6.00ත් රාත්‍රී 9.30ත් අතර කාලය තුළ ඇතැම් ප්‍රදේශවල විදුලි සැපයුම මිනිත්තු 30ක කාලයක් කපා හැරීමට සිදුවිය හැකිය බව විදුලිබල අමාත්‍යංශය පවසනවා.

නොරොච්චෝලේ, විදුලි බලාගාරයේ දෙවනි විදුලි ජනන යන්ත්‍රයේ කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් නැවත පද්ධතියෙන් ඉවත් කර ගැනීම හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය මතුව ඇති බවයි එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන සඳහන් කළේ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *