ජාතික තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විසඳුම් සම්පාදක වන SLT-MOBITEL හි
MBS – Mobitel Business Solution (MBS), තම ගෝලීය හවුල්කාරීත්ව ජාලය තවදුරටත්
පුළුල් කරමින්, ජාත්‍යන්තර තාක්ෂණ සමාගමක් වන Zoho සමග විශේෂ
හවුල්කාරීත්වයකට එළඹීමට පසුගියදා කටයුතු කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතනික
පාරිභෝගිකයන්ට පුළුල් පරාසයක පැතිරුණු නවීනතම ව්‍යාපාර විසඳුම් පිරිනැමීම
මෙහි අරමුණ වේ.
මේ යටතේ Zoho CRM, ZOHO Desk සහ Zoho Sign යන, Cloud පදනම් කරගත්
මෘදුකාංග තුන ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීමට SLT-MOBITEL MBS කටයුතු කරනු ඇත.
Zoho CRM යනු සමාගම් වලට තම විකිණුම් කටයුතු වැඩිදියුණු කරගැනීමටත්,
ශක්තිමත් පාරිභෝගික සම්බන්ධතා ගොඩනංවා ගැනීමටත් උපකාරී වන
මෘදුකාංගයකි. උපකාරක මෘදුකාංගයක් වන ZOHO Desk, එය භාවිතා කරන
සමාගම් හා ආයතන වලට තම පාරිභෝගිකයන් වෙත විශිෂ්ට තලයේ
පාරිභෝගික සේවාවක් ලබාදීමට උපකාරී වෙයි. Zoho Sign යනු Digital Signature
Solution ඝණයේ මෘදුකාංගයක් වන අතර, එය ගිවිසුම් සහ වෙනත් ලිපිලේඛන
කටයුතු වඩාත් හොඳින් කළමනාකරණය කරගැනීමට අවස්ථාව සලසා දෙයි.
Zoho CRM, ZOHO Desk සහ Zoho Sign යන මෘදුකාංග ඉතා පහසුවෙන් භාවිතා කළ
හැකි අතර, ඒවා Zoho මගින් හඳුන්වා දී ඇති අනෙකුත් විසඳුම් හා සේවාවන් සමග
ඒකාබද්ධ කිරීමේ හැකියාවද පවතී. එමෙන්ම අවශ්‍ය නම් ඒවා බාහිර
පාර්ශවයන්ට අයත් මෘදුකාංග සමගද භාවිතා කළ හැකි වේ. Zoho විසඳුම් වලට ISO
27001 : 2013 ප්‍රමිති සහතිකකරණය හිමි වී ඇති අතර, දත්ත වල ආරක්ෂාව හා
පෞද්ගලිකත්වය සම්බන්ධයෙන් SOC 2 Type II අනුකූලතාවද හිමි වී තිබීම,
සේවාදායකයන්ගේ විශ්වාසය තවදුරටත් තහවුරු කරන සාධකයක් වනු ඇත.
Zoho මේ වනවිට විකුණුම්, අලෙවි, මානව සම්පත් සහ මූල්‍ය වැනි ක්ෂේත්‍ර මෙන්ම
ඵලදායීතාව සහ සහයෝගීත්වයන් වැනි අංශ රාශියක් ආවරණය වන විසඳුම් හා
සේවාවන් 50 කට අධික සංඛ්‍යාවක් හඳුන්වා දී තිබේ. Zoho කිසිදු අවස්ථාවක
පරිශීලකයන්ගේ චර්යාවන් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා බාහිර Tracker සේවාවන්
භාවිතා නොකරන අතර, තම දත්ත දැන්වීම් සමාගම් වෙත ලබාදීමද සිදු නොකරයි.
Zoho භාවිතා කරන තාක්ෂණික පදනම් සියල්ල Zoho විසින්ම නිර්මාණය කරන ලද,
එහි හිමිකාරීත්වය යටතේ පවතින පදනම් වන නිසා, දත්ත වල ආරක්ෂාව පිළිබඳ
බියකින් තොරව ඒවා භාවිතා කිරීමට එහි මිලියන 60 කට අධික පරිශීලකයන්ට
හැකියාව ලැබී තිබේ.
2019 වසරේ දකුණු ආසියානු ව්‍යාපාර විශිෂ්ටත්ව සම්මාන උළෙලේදී SLT-MOBITEL
MBS වෙත ‘2019 වසරේ විශිෂ්ටතම ව්‍යාපාර විසඳුම් සම්පාදකයා’ සම්මානය හිමි

විය. එමෙන්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයන් සම්බන්ධ ISO 9001:2015
සහතිකකරණයද SLT-MOBITEL MBS වෙත හිමි වී තිබේ. මේ වනවිට දිවයින පුරාම
වෙසෙන පාරිභෝගිකයන්ට සේවාවන් සලසමින්, අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී එම
පාරිභෝගිකයන්ට සහය වීම සඳහා සියලුම ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික්ක වල හා නගර වල
තාක්ෂණික විශේෂඥ කණ්ඩායම් යෙදවීමටද SLT-MOBITEL MBS පියවර ගෙන ඇත.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *