ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සිමෙන්ති නිෂ්පාදකයා වන INSEE සිමෙන්ති සමාගම, ගාල්ලේ
පිහිටි රුහුණු සිමෙන්ට් වර්ක්ස් (Ruhunu Cement Works – RCW) කර්මාන්ත ශාලාවේ
වාර්ෂික ඇඹරුම් ධාරිතාව ටොන් මිලියනකින් ඉහළ නැංවීමට සැලසුම් කර තිබේ. දේශීය
සිමෙන්ති නිෂ්පාදනය වැඩි කරමින් රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට දායක වීම සහ
වඩාත් තිරසාර ඉදිකිරීම් නිෂ්පාදන මෙරටට හඳුන්වා දීම ඉලක්ක කරගෙන මෙම පියවර
ගෙන ඇත. මෙම ආයෝජනය සඳහා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වූ අතර, සියම්
සිටි සිමෙන්ට් සමූහ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී Aidan Lynam මහතා ශ්‍රී
ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාවේදී එය නිල වශයෙන් නිවේදනය කරන ලදි. එමෙන්ම ඒ
මහතා ගාල්ල කර්මාන්ත ශාලාවේ සංචාරයකද නිරත විය.
INSEE සිමෙන්ති සමාගමේ ගාල්ල කර්මාන්ත ශාලාවේ ඇඹරුම් ධාරිතාව ටොන් මිලියන
1.4 ක් වන අතර, එහි පුත්තලම කර්මාන්ත ශාලාවේ ඇඹරුම් ධාරිතාව ටොන් මිලියන
1.3 කි. දේශීය ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා මෙම කර්මාන්තශාලා දෙකම, 2020 ජූනි මාසයේ
සිට උපරිම ධාරිතාවෙන් ක්‍රියාත්මක වේ.
“ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ පුනර්ජීවනය සඳහා උසස්ම ප්‍රමිතියෙන් යුත් අමුද්‍රව්‍ය
සපයමින්, රටේ ප්‍රධානතම සිමෙන්ති නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස අප සතු ස්ථානය තවදුරටත්
තහවුරු කරගැනීම අපගේ බලාපොරොත්තුවයි.” සියම් සිටි සිමෙන්ට් සමූහ ව්‍යාපාරයේ
ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී Aidan Lynam මහතා පැවසී ය.
යෝජිත නව ඇඹරුම් මධ්‍යස්ථානය, බ්‍රවුන්ෆීල්ඩ් වර්ගයේ ව්‍යාපෘතියක් (Brownfield Project)
ලෙස, ගාල්ලේ පිහිටි රුහුණු සිමෙන්ට් වර්ක්ස් කර්මාන්ත ශාලා පරිශ්‍රයේ ඉදිකෙරේ.
මෙරට ප්‍රධාන සිමෙන්ති වෙළඳපොළ වන බස්නාහිර පළාත සහ, වර්ධනය වෙමින්
පවතින වෙළඳපොළක් වන දකුණු පළාත අතර, ක්‍රමෝපායික වශයෙන් වැදගත්
ස්ථානයක පිහිටීම නිසා මෙම ස්ථානයෙහි නව ඇඹරුම් යන්ත්‍රාගාරය ස්ථාපිත කිරීමට
තීරණය කරන ලදි. එමෙන්ම එහි පිහිටීම අනුව, අසල පිහිටි වරාය සහ ගොඩබිම්
බෙදාහැරීම් මාර්ග භාවිතා කරමින් වඩාත් කාර්යක්ෂම ලෙස තම නිෂ්පාදන වෙළඳපොළ
වෙත සැපයීමට සමාගමට අවස්ථාව ලැබේ. සමාගමේ ආයතනික තිරසාරත්ව ඉලක්ක
සාක්ෂාත් කරගැනීම අරමුණු කරගෙන මෑතකදී ක්‍රියාවට නංවන ලද INSEE Sustainability
Ambition 2030 වැඩසටහනට සමගාමීව මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවෙනු ඇත.
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සිමෙන්ති සන්නාමයක් ලෙස දශක ගණනාවක් තිස්සේ හිමිකරගත්
ගෞරවය හා ජනප්‍රියත්වය නිසා, සුවිශාල පාරිභෝගික පදනමක් සමගින් ජාත්‍යන්තර
සිමෙන්ති සන්නාමයන් සමග තරග කිරීමට INSEE සිමෙන්ති සමාගමට හැකියාව ලැබී

තිබේ. මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සහ ඉහළම පිළිගැනීමක් හිමි සිමෙන්ති
සන්නාමයන් වන්නේ INSEE සිමෙන්ති සන්නාමයන් ය.
නව ව්‍යාපෘතිය 2023 වසර වන විට සම්පූර්ණ කිරීමට INSEE සිමෙන්ති සමාගම
අපේක්ෂා කරයි.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *