යුගදනවි ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් දැනට තිබෙන යෝජනාවලට පාර්ලිමේන්තුවේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණහොත් ඊට විරුද්ධව ඡන්දය ලබා දෙන බව ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානයක්කාර මහතා පවසයි.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු සඳහන් කළේ, කිසිවෙකු දැනුවත් වී එකඟතාවකින් මෙම තින්දුව ගැනීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් වෙන වෙන ම අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට අයිතියක් ඇති බව ය.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුරට ත් අදහස් දක්වමින් ඔහු මෙසේ ප්‍රකාශ කළේ ය.

“සාමුහික වගකීමකුත් තියෙන්න ඕන. සාමුහික වගකීම තුළ අපට ගැටලුවක් මතු වුණොත් ඒකට ත් විසඳුමක් අපි හොයාගන්න ඕන. සාමුහික වගකීමක් වෙන්න පුළුවන් නොදැනුවත් ව කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දුවක් ගත්ත ත් නමුත් අපි මතු කරනවා කවුරුත් දැනුවත් ව එකඟත්වෙන් මේ පිළිබඳව තීන්දුවකට පැමිණීමට නොහැකි වූ නිසා අපට අපගේ අදහස් වෙන ම ඉදිරිපත් කිරීමට අයිතියක් තිබෙනවා කියලා.

ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න අවස්ථාවක් අවොත් පාර්ලිමේන්තුවේ අපේ ඡන්දය අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ අද ගෙනවිත් තිබෙන යෝජනාවට විරුද්ධවයි.”

මේ අතර, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සම්බන්ධයෙන් ද වාසුදේව නානායක්කාර මහතා මෙහිදී වැඩිදුරට ත් අදහස් පළ කළේ ය.

“බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඉතා පැහැදිලිව ම කැබිනට් මණ්ඩලයට කිව්වා IMF එක ත් එක්කලා ගනුදෙනුවකට යාම අපට මේ වෙලාවේ හිතන්නවත් බැරි දෙයක් කියලා එතුමා කිව්වා.”

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *