නව සංයුතියට අනුගතව නව ලේබලය යටතේ වෙළෙදපොළට නිකුත් කර තිබූ ගෑස් සිලින්ඩරයක් පුපුරා යාමේ සිදුවීමක් වාර්තා වී ඇත.

ඒ, වේයන්ගොඩ ප්‍රදේශයෙනි.

අදාළ ගෙහිමි කාන්තාව පැවසුවේ දින දෙකකට පෙරදී මෙම නව ගෑස් සිලින්ඩරය රැගෙන ආ බවකි.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *