එළඹෙන තරඟ සංචාර සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේ වන විට පුහුණු වීම් කරනවා.

ඊම පුහුණු වීම් අතර සිදු වූ ඉතා සුන්දර සිදු වීමක් මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය ජාල තුල හුවමාරු වනවා.

එම වීඩියෝව පහතින්

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *