ගෝඨාභය මහත්තයට කරන්න දෙන්නේ නෑ නෙමෙයි ඌට බෑ යනුවෙන් කුමාර වෙල්ගම අදහස් පල කළා.

එම වීඩියෝව පහතින්

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *