ශ්‍රී ලංකාව තුල තව දුරටත් තෙල් ඉතිරිව ඇත්තේ දින 7කට අමනක් බව බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල අද පැවසුවා.

ඊට අදාළ වීඩියෝ දර්ශන පහතින්

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *