ඉන්ධන අර්බුධය හමුවේ විදුලිය කප්පාදුවක් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද (24) දහවල් ප්‍රකාශ කළ හැකි බව විදුලිබල මණ්ඩලය පවසනවා.

මේ වන විට ඉන්ධන නොමැතිකම හේතුවෙන් සපුගස්කන්ද හා කැලණිතිස්ස බලාගාර සම්පූරණයෙන් අක්‍රීයවී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මේ වන විට ජාතික පද්ධතියට අහිමිවී ඇති විදුලි ධාරිතාව මෙගාවොට් 400 කට ආසන්නයි.

බලාගාර රැසක දැවිතෙල් අවසන් අදියරට පැමිණ ඇති බවයි විදුලි ඉංජිනේරු සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.