නලීන් හේවගේ ජනපතිට අභියෝග කරමින් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඊට අදාළ වීඩියෝව පහතින්

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *