ජාතික තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විසඳුම් සම්පාදක වන SLT-MOBITEL, තම Home Broadband සම්බන්ධතා කළමනාකරණය කිරීම සඳහාAmazon Alexa පහසුකම ලබාදීමට කටයුතු කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ දුරකථන
සන්නිවේදන සේවා සමාගමක් Amazon Alexa සේවා පිරිනමන ප්‍රථම අවස්ථාව
මෙය වන අතර, මෙම පියවර SLT-MOBITEL පාරිභෝගිකයන්ගේ ඩිජිටල් ජීවන
රටාව තවදුරටත් වැඩිදියුණු කරන සුවිශේෂී පියවරක් වනු නිසැක ය.
වර්තමානයේ කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණ සහ හඬ විධාන පදනම් කරගත් සේවා
වේගයෙන් දියුණු වෙමින් පවතින පසුබිමක් තුළ, භෞතික හා ඩිජිටල් ලෝක
අතර පරතරය ද ක්‍රමයෙන් අඩුවෙමින් පවතී. ජනතාවට තම කාර්යබහුල ජීවන
රටාව අතරතුර එදිනෙදා කටයුතු වඩාත් හොඳින් කළමනාකරණය කරගැනීමට
උපකාරී වීම සඳහා Apple Siri සහ Google Assist වැනි සේවා රැසක් ජංගම
දුරකථන ඔස්සේ කරළියට පැමිණ තිබේ.
Amazon සමාගම හඳුන්වා දී ඇති Virtual Smart Assistant සේවාවක් වන Alexa,
ක්ලවුඩ් තාක්ෂණය පදනම් කරගත්, කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතා වන සුවිශේෂී
නිර්මාණයකි. AI voice assistance යාන්ත්‍රණයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන එයට
ස්මාර්ට් උපකරණ රාශියක් සමග සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ඇති අතර, ඒ ඔස්සේ
ජනතාවගේ ඩිජිටල් ජීවන රටාවට නව අත්දැකීම් සමීප කළ හැක.
ඒ අනුව SLT-MOBITEL පාරිභෝගිකයන්ට Alexa app හෝ Alexa උපකරණයක්
භාවිතයෙන් තම ස්ථාවර සම්බන්ධතා කළමනාකරණය කරගැනීමට හැකියාව
දැන් උදාවී තිබේ. SLT-MOBITEL Home Broadband සේවා Alexa සමග පූර්ණ
වශයෙන් ඒකාබද්ධ කිරීම නිසා Smart Assistant වෙතින් සහය ලබාගනිමින්, SLT-
MOBITEL දුරකථන, අන්තර්ජාල, PEO TV සහ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන වැනි සේවා
රාශියක් ලබාගත හැක.
Alexa යනු සෑම විටම ඔබ ළඟින්ම සිටින ඩිජිටල් සහායකයෙකු වැනි සේවාවකි.
Alexa භාවිතයෙන් අතිරේක ඩේටා එක්කර ගැනීම, ඩේටා වැය වී ඇති ආකාරය
පරීක්ෂා කිරීම, රූපවාහිනී නාලිකා මාරු කිරීම සහ චිත්‍රපට මිලදී ගැනීම වැනි
බොහෝ දේ සිදුකිරීමට හැකි වේ. මේ ආකාරයට SLT-MOBITEL සම්බන්ධතා
සඳහා Alexa භාවිතා කිරීමට හැකි වීම, පාරිභෝගිකයන්ට පෙර නොවූවිරූ
පහසුවක් ලබා දෙමින්, ඔවුන්ගේ ඩිජිටල් ජීවන රටාවන්ගේ කැපීපෙනෙන
වෙනසක් සිදුකරනු නොඅනුමාන ය.

SLT-MOBITEL සම්බන්ධතා සමග Amazon Alexa භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය
තාක්ෂණික පදනම සපයන ලද්දේ දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ තාක්ෂණ
සමාගමක් වන The Connection Workshop (පුද්.) සමාගම සමග ඇතිකරගත්
හවුල්කාරීත්වයක් තුළිනි. The Connection Workshop සමාගම ශ්‍රී ලංකාවට Tedi
Alexa voice assistant සහ home automation සේවා හඳුන්වා දීම සඳහා කැපීපෙනෙන
කාර්යභාරයක් ඉටුකර තිබේ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *