ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී බන්දුල පද්මකුමාර අභාවප්‍රාප්තවී තිබෙනවා.

මිය යන විට ඔහු 71 වන වියේ පසු වුණා.

By admin