ඩීසල් හිඟය හේතුවෙන් සිය සංගමයේ බස් රථ සියයට 40 ක් 50 ක් අතර ප්‍රමාණයක් අද (28) ධාවනයෙන් ඉවත් කර ඇති බව සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් රජයට මීට පෙර අනතුරු අඟවා සිටි බවත් ඒ අනුව බස් රථ ධාවනය සඳහා ඩීසල් ලබාදීමට ප්‍රමුඛතාව ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටි බවයි එම සංගමයේ සභාපති අන්ජන ප්‍රියංජිත් සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව සමතයක් ලෙස බස් රථ සියයට 40 ක් 50 ක් අතර ප්‍රමාණයක් ධාවනයෙන් ඉවත්ව ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළා.

By admin