සියලුම කාණ්ඩ සඳහා හෙට (0 1) පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 5.30 දක්වා පැය 3ක විදුලිය විසන්ධි කිරීමක් සිදු කිරීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මහජන උපයෝගීතා කොමිසමෙන් අවසර ඉල්ලා තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් සවස 6.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා විදුලි පරිභෝජනය අඩු කර ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙසත් එසේ නොමැති වුවහොත් පද්ධතිය පවත්වාගෙන යාම සඳහා විනාඩි 30 ක කාලයක් විදුලිය විසන්ඳි වීමේ හැකියාව පවතිනවා.

By admin