පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් බස් රථ විශාල ප්‍රමාණයක් ධාවනයෙන් ඉවත් කර ඇති බව බස් රථ සංගම් පවසනවා.

ඒ අනුව සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් සංගම් සම්මේලනයේ ප්‍රධාන ලේකම් අංජන ප්‍රියන්ජිත් සඳහන් කළේ, අද (02) දිනයේ පෞද්ගලික බස් රථ සියයට 70 ක් පමණ ධාවනයෙන් ඉවත්ව ඇති බවයි.

කඩිනමින් අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙසයි ඔවුන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

By admin