කැබිනට් ආමත්‍ය ධූර කිහිපයක් සංශෝධනය කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙතෙක් කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් ලෙස කටයුතු කළ අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල හා විමල් වීරවංශ එම අමාත්‍ය ධූරවලින් ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව සංශෝධනය කරන ලද අමාත්‍ය ධූර පහතින්,

  • බලශක්ති අමාත්‍ය – පවිත්‍රා වන්නි ආරච්චි
  • කර්මාන්ත අමාත්‍ය – දිනේෂ් ගුණවර්ධන
  • අධ්‍යාපන අමාත්‍ය – එස්.බී දිසානායක

By admin