ඉදිරි දින කිහිපයේදී අවශ්‍ය තෙල් සංචිත ලැබුණහොත් විදුලිය කප්පාදු කිරීමේ තත්ත්වය තාවකාලිකව පාලනය කර ගත හැකි බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක පවසනවා.


සඳුදායින් එළඹෙන සතිය තුළ පවතින තත්ත්වය කළමණාකරණය කරගනිමින් කටයුතු කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.


5 වනදායින් පසු විදුලිය කප්පාදුවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරන ලෙසයි ජනාධිපතිවරයා පසුගියදා පැවති කැබිනට් මණ්ඩලයේදී බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදුන්නේ.

By admin