හිටපු ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂක රංග කලන්සුරිය තම ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් රජයට තම විරෝධය පළකර තිබෙනවා.

අත්‍යාවශ්‍ය නොවන භාන්ඩ් පිළිබඳව රජය ගත තීරණයත් සමග මෙම විරෝධය ඔහු විසින් පළකර තිබෙනවා.

By admin