අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට පාන් ගෙඩියක මිල 30 කින් වැඩි කිරීමට සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පාන් ගෙඩියක නව මිල රුපියල් 110 ත් 130 ත් අතර මුදලක් වනවා.

By admin