බස් සංගම් කළ ඉල්ලීම්වලට අනුව හෙට (14) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස් ගාස්තු ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කමාන්ඩර් නිලාන් මිරැන්ඩා මහතා පවසන්නේ අදාළ සංශෝධිත ගාස්තු හෙට දිනයේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව අනුමැතිය ලබාගන්නා බවයි.

ඒ අනුව අවම බස්ගාස්තුව රුපියල් 17 සිට රුපියල් 20 දක්වා ඉහළ යාහැකි බවයි ඒ මහතා සදහන් කරන්නේ.

මේ අතර බහාලුම් ප්‍රවාහන ගාස්තු ඉහළ දැමීටම සමස්ත ලංකා බහාලුම් ප්‍රවාහන රථ ඒකාබද්ධ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා.

By admin