ඉන්ධන, ගෑස් ඇතුළු සියලු ආනයනයන්ට මතුව ඇති ප්‍රධානතම බාධාව ඩොලර් හිගය බවත්, මෙම ගැටලුව අවසන්වීමට තවත් මාස කිහිපයක් ගතවන බවත් බලශක්ති අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතා පවසනවා.

ඒ අනුව අවම වශයෙන් තවත් මාය හයක්, හතක් යනතෙක් ඉන්ධන පෝලිම් හා ගෑස් පෝලිම් ඇතිවිය හැකි බවද ඇමතිවරයා පෙන්වා දෙනවා.

ලෝක වෙළඳපොලේ සිදුවන සිදුවීම් පාලනය කිරීමට හෝ මිල වෙනස්වීම් පාලනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය නොහැකි බවත්, එම තත්වයන්ට අනුගත වීමට ශ්‍රී ලාංකිකයන් සියලුදෙනාට සිදුවන බවත් ඔහු පවසනවා පවසනවා.

සමස්තයක් ලෙස මුලු ලෝකයේම ආර්ථිකය බරපතල ලෙස කඩාවැටී ඇති බව පෙන්වා දෙන අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ අපට ඩොලර් අර්බුදයකට මුහුණදීමට සිදුව තිබෙන්නේ ඒ් අනුව බවයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

ජාත්‍යන්තර සාධක අමතක කර දමා ඩොලර් අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් කතා කළ නොහැකි බවත් මෙම සියලු අර්බුද විසඳා ගැනීමට නම් ශ්‍රී ලංකාව සතු ඩොලර් සංචිත ඉහළ නංවා ගතයුතු බවත් ඒ් සඳහා ජනාධිපතිවරයාගේ මැදිහත්වීමෙන් ශක්තිමත් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වන බවත් ඔහු පවසනවා.

විශේෂයෙන්ම සංචාරක හා අපනයන ක්ෂේත්‍රය වර්ධනය කිරීම එහිදී මූලික ඉලක්කය බවද ඔහු සඳහන් කරනවා.

By admin