පෝලිම්වල රැඳී සිටින ජනතාව තමන් ඇතුළු ඇමතිවරුන්ට අසභ්‍ය වචනයෙන් පවා බැනවදින බව කර්මාන්ත අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක මහතා පවසනවා.

ඒ, සිය නිවසේදී පාක්ෂිකයන් පිරිසක් සමග පැවැත්වූ සාකච්ඡාවකදීයි.

පෙට්‍රල් හා ඩීසල් මිල වැඩිකර එහි බර වාහන හිමියන්ට පමණක් දරා ගැනීමට ඉඩ ලබාදිය යුතු බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් භාවිතා කරන්නේ වාහන හිමියන් පමණක් බවත්, සමස්ත ජනතාවගෙන් වාහන භාවිතා කරන්නේ ඉතා සුළු පිරිසක් පමණක් බවත් ඇමතිවරයා පෙන්වා දෙනවා. ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීමේ බර කිසිදු වාහනයක් නොමැති අහිංසක දුප්පත් ජනතාව මත පැටවීම අසාධාරණ බව පෙන්වා දෙන ඇමතිවරයා පවසන්නේ ඔවුන් එම බරෙන් නිදහස් කළයුතු බවයි.

මාස අටක් දහයක් පමණ මෙම පෝලිම් යුගය ක්‍රියාත්මක වන බැවින් ඉදිරියේදී තවදුරටත් ජනතාවගෙන් බැණුම් ඇසීමට ඇමතිවරුන්ට සිදුවන බවද දිසානායක මහතා සඳහන් කරනවා

By admin