ගාලුමුවදොර විරෝධතා බිමේ මාරාන්තික උපවාසයක් දියත් කළ පූජ්‍ය තෙරිපහ සිරිධම්ම හිමියන් රෝගාතුර වී කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

පූජ්‍ය තෙරිපහ සිරිධම්ම හිමියන් ගාලු මුවදොර විරෝධතා භූමියේ දින දෙකක කාලයක් ආහාර හෝ ජලය නොමැතිව මාරාන්තික උපවාසේ නිරත වුනා.

උන්වහන්සේ රතුපස්වල ජල ගැටලුව ඇතිවූ අවස්ථාවේදී ද එයට නායකත්වය දෙමින් කටයුතු කළා.

By admin