රඹුක්කන වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට කෑගල්ල ප්‍රදේශය භාර ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී කේ.බී. කීර්තිරත්න CID අත්අඩංගුවට

By admin