සාමකාමී විරෝධතාකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරැකීම වෙනුවෙන් සහයෝගය ලබාදෙන බව අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය පවසනවා.

සාමකාමී විරෝධතාවක නියැලීමට සියලුදෙනාට නිදහස තිබිය යුතු බවයි ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙරිකානු තානාපතිනි ජූලි චන්ග් Twitter පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරන්නේ

එය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලික ලක්ෂණයක් බවත් එවන් පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුනොකළ යුතු බවත් අමෙරිකානු තානාපතිවරිය අවධාරණය කර තිබෙනවා.

By admin