මාර්තු මාසයේදී, ලොව පුරා සිටින මිනිසුන්,ඔවුන්ගේ එදිනෙදා කාර්යයන් තුළදී, සම්මතය බිඳ දමමින් ඉදිරියට ගොස් ශක්තිමත්ව, අභියෝග වලට මුහුන දෙමින් ජිවිතය ජයග්‍රහණය කල කාන්තාවන් අනුස්මරණය කරමින් සිටිති. කාන්තා දිනය නිමිත්තෙන් සහ කාන්තා ඉතිහාස මාසය නිමිත්තෙන්, අලියාන්ස් ලංකා විසින් පසුගියදා සිය සේවක සේවිකාවන් සඳහා පුරෝගාමී මෙහෙවරක් ඉටු කරන ලද, කාන්තාවක් වන ෂබාසර් ක්‍්බජැර ඔරමිඑ හි සභාපතිනී, වෛද්‍ය ලංකා ජයසූරිය දිසානායක සමඟ ඇයගේ අද්විතීය කතාව සියල්ලන් සමග බෙදා හදා ගැනීම  සඳහා සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වන ලදී.

By admin