නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා ලෙස ඊයේ තේරී පත් වූ රංජිත් සියඹලාපිටිය යළිත් වරක් එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

By admin