ගාලුමුවදොර මහජන විරෝධතාව සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය විසින් ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීමක් සලකා බැලීමෙන් කොළඹ අතිරේක මහෙස්ත්‍රාත් හර්ෂණ කැකුණවෙල අද ඉවත්වී තිබෙනවා.

මෙම අරගලය සම්බන්ධයෙන් නඩු දෙකක් මේ වන විටත් කොළඹ මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර ඇති බව නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනීසිටි රජයේ නීතීඥවරයා සඳහන් කළා.

මෙම ඉල්ලීම සලකා බැලීමට සුදානම් නම් තමන් ඉදිරිපත් කරන බව රජයේ නීතීඥවරයා ප්‍රකාශ කළ අතර කෙසේ නමුත් අදාළ ඉල්ලීම කුමක්ද යන්න විවෘත අධිකරණයේදී ප්‍රකාශ කර නොමැති බවයි වාර්තා වන්නේ.

අරගල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා ඇතුළු නීතීඥ කණ්ඩායමක් පෙනී සිටිමින් රජයේ නීතීඥයා ඉදිරිපත් කළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව දෙපාර්ශවයෙන් ඉදිරිපත් වූ කරුණ සලකා බැලිමෙන් අනතුරුව කොළඹ අතිරේක මහෙස්ත්‍රාත් හර්ෂණ කැකුණවෙල තමා මෙම ඉල්ලිම සලකා බැලීමෙන් ඉවත් වන බවත් මෙම ඉල්ලීම වෙනත් මහෙස්ත්‍රාත්වරයෙක් හමුවට යොමු කරන බවත් වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා.

By admin