ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂක කටයුතු සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගැනීම සඳහා උසස් නිලධාරීන්ගේ තනතුරුවල වෙනස්කම් කිහිපයක් කර ඇති බව පුවත්පත් කිහිපයක් වාර්තා කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජනාධිපති ආරක්ෂක සේනාවේ සහාය සඳහා නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයෙකු පත්කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එමෙන්ම පුත්තලම භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නිමල් පෙරේරා මහතා ජනාධිපති ආරක්ෂක සේනාවේ පොලිස් කණ්ඩායම් භාරව පත්කර තිබෙනවා.

මේ අතර බුද්ධි හා ආවේක්ෂණ අංශ භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී බී.ටී. ජයලත් ඇතුළු සියයක පොලිස් බුද්ධි අංශ කණ්ඩායමක්ද ජනපතිවරයාගේ ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා පත්කර ඇති බවද වාර්තා වනවා.

මේ අතර ජනපතිවරයාගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වූ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පසුගිය 04 වනදා ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේදී පවත්වා ඇති බවද පුවත්පත් කිහිපයක් වාර්තා කරනවා.

By admin