ගෝඨාගෝගම ඉවත් කිරීම වෙනුවෙන් කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ගොනු කර ඇති නඩුවේ පොලිසියේ සහයට ප්‍රකාශ ලබා දී ඇති පිරිසේ නම් මේ වන විට ඔස්සේ ප්‍රචාරය කර තිබෙනවා.

එම පුද්ගලයින්ගේ නිවෙස් ඉදිරිපිට කුණු තබීමට් නිවෙස් වල ලිපිනයන්ද සටහන් කර තිබෙනු දක්නට ලැබුණා.

මේ අතර ඊට පක්ෂව සහය දැක්වූ ගලදාරි හෝටලයත් මේ වන විට රිපෝර්ට් වෙමින් තිබෙන බව වාර්තා වනවා.

By admin