ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාලාත් පාලන නියෝජිතයින් ඇතුළු පිරිසක් විසින් පහරදුන් අරගල භූමියට ට සුළු මොහහොතකට පෙර විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පැමිණි අතර රැස්ව සිටි පිරිස ඔහුට පහරදී එලවා දැමීමට කටයුතු කළා.

By admin