ආගමන විගමන නිඅධාරීන් විසින් කටුනායක ඇතුළු ගුවන්තොටුපල වල ආරක්ෂාව තර කර තිබෙනවා.

හදිසි විදෙස් ගමන් අන් සියලු දෙනා හරවා යැවීමට ඔවුන් පෙලගසී සිටින බව ෆේස්බුක් ඔස්සේ ප්‍රචාරය වනවා.

By admin