හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විශේෂ මෙහෙයුමකින් අනතුරුව අරලියගහ මන්දිරයේ සිට බේරා ගෙන තිබෙනවා.

By admin