කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරක ගිනි අවියක් පුපුරා යාමෙන් උපපොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු මිය ගොස් ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසයි.

By admin