ජ්‍යෙෂ්ඨ නි.පොලිස්පති දේශබන්දුට පහරදුන් සැකකරුවන් දෙදෙනා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත තිබෙනවා.

By admin