අද උදෑසන පොලීසියට ප්‍රකාෂයක් ලබාදීමට ගිය අවස්තාවෙදී මෙලෙස ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අභ්‍යන්තර ආරංචිමාර්ග පවසනවා.

By admin