ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 700ක පමණ මුදලක් ලබා දෙන බව කොළඹ සිටින ලෝක බැංකුවේ මෙරට කළමනාකාරවරිය වන චියෝ කන්ඩා මහත්මිය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ඇය සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා අතර මැයි 27 වන දා පැවති හමුවකදී මේ බව සඳහන් කර ඇත.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල, අනෙකුත් ජාත්‍යන්තර ආයතන සහ පරිත්‍යාගශීලී රටවල් පිරිනමන දීර්ඝ කාලීන ආධාර ලැබෙන තෙක් ලෝක බැංකුවේ සහය මෙරටට ලබා දෙන ලෙස අමාත්‍යවරයා එහිදී ඉල්ලා සිටි බව ය.

තම කාර්යාලය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ආසියානු යටිතල පහසුම් ආයෝජන බැංකුව සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වැනි අනෙකුත් සංවිධාන සමග ද කටයුතු කටයුතු කරන බව ත් ඔවුන් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘති ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන ලෙස ඉල්ලමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට උපකාර කිරීම සඳහා ඔවුන් දිරිමත් කරන බව ත් එහිදී චියෝ කන්ඩා මහත්මිය වැඩිදුරට ත් ප්‍රකාශ කර ඇත.

By admin